Bank Spółdzielczy w Żołyni

Logowanie

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że nowa bankowość internetowa i mobilna CBP
jest już dostępna w naszym banku pod adresem: https://cbp.cui.pl

Dane do logowania i uwierzytelniania pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że mechanizm płatności podzielonej (MPP) w obsłudze internetowej jest możliwy
tylko w bankowości korporacyjnej i w nowej usłudze CBP.

 

Szanując Państwa przyzwyczajenia, dotychczasowy system CUI dostępny będzie jeszcze przez 3 miesiące
(do 26.09.2018r.) równolegle z systemem CBP.

Prosimy jednak o logowanie się w nowym systemie już teraz.
Identyfikatory nadane przez Bank pozostają bez zmian.

Link do dotychczasowej wersji bankowości internetowej CUI

dla logujących się tokenem RSA: https://bank.cui.pl/zolynia

 

Link do Korporacyjnej bankowości internetowej CORPO

dla firm logujących się tokenem VASCO z klawiaturą: https://bank.cui.pl/zolynia_k

Logowanie odbywa się poprzez połączenie identyfikatora i hasła oraz wskazanie tokena*.


* token - urządzenie kryptograficzne o wysokim stopniu bezpieczeństwa generujące co minutę tzw. "hasła jednokrotne"


Bank realizuje usługi w ramach systemu CUI oraz CBP za pośrednictwem Asseco Poland S.A.

Certyfikat SSL na stronach https://bank.cui.pl/zolynia , https://bank.cui.pl/zolynia_k 

oraz https://cbp.cui.pl wskazujący jako organizację ASSECO POLAND S.A. jest właściwy.