Bank Spółdzielczy w Żołyni

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

Rodzaj Przelewu

Placówka Banku

System bankowości internetowej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku1

w godzinach pracy

placówki

16:00

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1

w godzinach pracy

placówki

16:00

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY

ELIXIR1,2

14:30

14:45

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Do godziny 16:00

Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

Do godziny 16:00

ELIXIR

Do godziny 16:00

SORBNET

Do godziny 16:00