Bank Spółdzielczy w Żołyni

 

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w  Żołyni , zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.