Bank Spółdzielczy w Żołyni

Stawki WIBOR

 
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI WIBOR

MAJ 2020

Średni WIBOR 1M – 0,79
Średni WIBOR 3M – 0,83
Stawka WIBOR 3M obowiązująca w II kwartale 2020r. – 1,62
Kwartalna stawka WIBOR 3M obowiązująca w 2020r. – 1,71
Roczna stawka WIBOR 12M z 2019r. – 1,86

 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/