Bank Spółdzielczy w Żołyni

Władze Banku

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Agata Czerniakowska    Prezes Zarządu
Janusz Cisek                Członek Zarządu
Maria Jucha                 Członek Zarządu

Radę Nadzorczą stanowią:
Barbara Brudniak      Przewodnicząca
Grzegorz Frączek      Z-ca Przewodniczącej
Barbara Sowa           Sekretarz Rady

Członkowie:
Beata Ślanda          
Józef Rogowski
Jan Rogowski
Krzysztof Zakielarz