Bank Spółdzielczy w Żołyni

Bank Spółdzielczy w Żołyni oferuje swoim Klientom produkty ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. W ramach tej usługi Bank współpracuje z firmą CONCORDIA