Nowa bankowości internetowej EBP ma na celu zwiększyć Państwa komfort i wygodę użytkowania, poprzez wprowadzenie do niej dodatkowych funkcji i udogodnień ułatwiających zarządzanie finansami. Nowa szata graficzna systemu zapewni przejrzystość prezentowanych danych.

Bankowość korporacyjna pozostała bez zmian.

Procesy logowania i autoryzacji w nowej bankowości nie uległy zmianom.

Dostęp do bankowości elektronicznej możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej www.bszolynia.pl Banku, poprzez przycisk „Logowanie” umiejscowiony w jej prawym górnym rogu.

Uwaga: Po migracji usługi zmienił się jej adres, zamiast dotychcza­­sowego: https://cbp.cui.pl obowiązuje https://ebp-bszolynia.cui.pl

 

Najważniejsze funkcjonalności nowej bankowości internetowej:

Zarządzanie rachunkami

  • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
  • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.

Obsługa dyspozycji płatniczych

  • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
  • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, listy płac i zbiorczych płatności.
  • Obsługa płatności zagranicznych.

Obsługa dyspozycji lokat terminowych

  • Realizacja dyspozycji zakładania lokat, przegląd aktualnych umów lokat, predefiniowanie zapadalności lokat na określone rachunki bankowe.

Obsługa kart płatniczych

  • Dostęp do bieżących danych o rachunkach kart debetowych, kredytowych i chargé oraz wgląd w wykaz transakcji kartowych zarówno rozliczonych, jak i oczekujących na rozliczenie.

Obsługa złożonych schematów akceptacji

  • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.

Integracja z systemami finansowo-księgowymi

Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.