Oszuści dzwonią pod różnym pretekstem np. weryfikacji zmyślonej transakcji, zablokowanego rachunku lub specjalnej akcji Policji i próbują nakłonić rozmówcę do podania danych osobowych, danych karty płatniczej, numeru PIN, danych niezbędnych do korzystania z bankowości internetowej oraz zachęcić do instalacji dodatkowego oprogramowania.

Komunikat ZBP

Komunikat KGP

Komunikat PIIT

Pamiętaj,

nigdy nie podawaj takich danych i niczego nie instaluj. Żaden pracownik banku czy funkcjonariusz Policji NIE MOŻE DOMAGAĆ SIĘ PODANIA TYCH DANYCH.