Zebranie członków Banku Spółdzielczego w Żołyni

odbędzie się


  • w dniu 13.04.2023 r. o godz. 10 00 w Żołyni, w siedzibie Banku, przy ul. Kmiecie 1
  • w dniu 13.04.2023 r. o godz. 15 30 w placówce Banku w Rakszawie, Rakszawa 341

ZEBRANI

  • ocenią działalność Banku i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym
  • przedyskutują kierunki działania Banku
  • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawniania działalności Banku

Zebranie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

– Zarząd BS w Żołyni