Zebranie przedstawicieli Banku

odbędzie się

w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 10.00

w Żołyni, Restauracja „Pod Aniołami”, ul. Mickiewicza 7C


W związku z powyższym informujemy członków banku o możliwości zapoznania się, w centrali banku przy ul. Kmiecie 1, z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. rocznym sprawozdaniem z działalności banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
  2. sprawozdaniem z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  3. projektami uchwał, jakie mają być podjęte podczas bieżącego Zebrania Przedstawicieli,
  4. protokołem z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.