• kredyt krótkoterminowy (do 1 roku) o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu, powoduje iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie
  • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank na okres do 1 roku
  • maksymalna kwota kredytu: 5-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy
  • kredyt przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają lub założą (przed podpisaniem umowy kredytu) rachunek bieżący w naszym Banku