Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.