Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego w sprawie zamówienia na zadanie pn.:
„Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni”


Nazwa i adres zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Żołyni
ul. Kmiecie 1, 37-110 Żołynia

NIP: 815-00-02-950
Regon: 000507093

Osoba do kontaktu: Pani Agata Czerniakowska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni
Adres e-mail: a.czerniakowska@bs-zolynia.pl
Nr telefonu: 17 224 30 09, 535 500 916

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni”.

Pliki do pobrania: