Z Myślą o Życiu Plus to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranego zakresu obejmie Cię ochroną w razie zachorowania na raka, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Polisę kupisz w wygodny i bezpieczny sposób.

  • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów
  • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji w przypadku choroby albo nieszczęśliwego wypadku
  • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie
  • umowa zawrzesz szybko. Z cesją na bank, jeśli potrzebujesz
  • dostęp do polisy masz zawsze w Koncie Klienta, a szkodę z polisy zgłosisz online

Więcej informacji: otwórz