Bankowość internetowa dla Klientów indywidualnych i małych firm

Logowanie

https://ebp-bszolynia.cui.pl

Bankowość internetowa dla Klientów korporacyjnych

Logowanie

https://bank.cui.pl/zolynia_k


Jeżeli chcesz kontrolować i dokonywać wszelkich operacji na swoim rachunku 24h/dobę z dowolnego miejsca w kraju i na świecie to ta właśnie oferta jest przeznaczona dla Ciebie.
Dostęp do rachunków Klienta BS w Żołyni odbywa się za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych (CUI).

Z usługi mogą korzystać zarówno Klienci instytucjonalni, tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz klienci indywidualni.

CUI umożliwia:

Klient indywidualny

 • aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku
 • informacje o wysokości wolnych środków
 • lista operacji wykonanych przez użytkownika
 • historia salda rachunku za wybrany okres
 • informacje o lokatach własnych
 • zakładanie lub likwidowanie lokaty
 • wykonywanie przelewów

Klient instytucjonalny

 • informacje o szczegółach rachunku
 • aktualne informacje o bieżącym stanie rachunku
 • wykonywanie przelewów
 • wykonywanie operacji dotyczących lokat

Zalety i korzyści

 • zdalny dostęp do własnych rachunków i operacji
 • bezpieczeństwo i poufność
 • przyjazny sposób prezentacji danych
 • swoboda dostosowania systemu do wymagań Klientów Banku
 • możliwość współpracy systemu z dowolnym programem finansowo-księgowym
 • minimalizacja czasu spędzonego w Banku