Oferujemy nowoczesne rachunki walutowe dla firm gromadzących środki finansowe oraz przeprowadzających rozliczenia w walutach EUR, USD, GBP i CHF.

Rachunek walutowy umożliwia:

  • bezpośrednie rozliczanie transakcji w walutach wymienialnych bez dodatkowych kosztów przewalutowań,
  • wpłaty i wypłaty z rachunku w formie gotówkowej (EUR i USD) i bezgotówkowej:
    • w walucie rachunku;
    • w innej walucie wymienialnej, w której Bank prowadzi rachunki;
    • w złotych.

W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pieniężnych w walucie innej niż waluta rachunku, przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku obowiązujących w dniu dokonywania wpłaty lub wypłaty.

Skontaktuj się z nami:

Informacja pod nr telefonu:

+48 788 292 629

Pliki do pobrania: