Bank udziela następujących rodzajów kredytów:

 1. ze względu na okres kredytowania:
  • krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,
  • średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  • długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat;
 2. ze względu na przedmiot kredytowania:
  • obrotowych, przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności związanej z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług,
  • inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, przeznaczonych na:
   – zakup i modernizację maszyn i urządzeń,
   – finansowanie inwestycji budowlanych
   – zakup inwentarza żywego
   – zakup nieruchomości rolnych

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Obrotowy

Inwestycyjny

W rachunku bieżącym