Rodzaj Przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku 1 w godzinach pracy
placówki
16:00
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR 2 14:30 14:45
SORBNET 15:00
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 16:00
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. do godziny 16:00
ELIXIR do godziny 16:00
SORBNET do godziny 16:00

1 Przelewy zlecone po godzinie 16:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą najbliższym dniu roboczym.

Pliki do pobrania: