Bank Spółdzielczy w Żołyni, w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na poniższej liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank.

1. AEGON TU na ŻYCIE S.A.
2. TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
3. TUnŻ Cardif Polska S.A.
4. COMPENSA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
5. CA Życie TU S.A.
6. STUnŻ ERGO HESTIA SA
7. TU na ŻYCIE EUROPA SA
8. GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
9. TU INTERŻYCIE POLSKA S.A.
10. NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A.
11. OPEN LIFE TU Życie S.A.
12. PKO Życie TU S.A.
13. POCZTOWE TUnŻ S.A.
14. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ W POLSCE
/Oddział zakładu ubezpieczeń PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR S.A., Francja/
15. PRUDENTIAL International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce/
Oddział zakładu ubezpieczeń PRUDENTIAL International Assurance plc, Irlandia
16. PZU ŻYCIE SA
17. SALTUS TU Życie SA
18. SANTANDER ALLIANZ TU na ŻYCIE S.A.
19. SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A.
20. SOGECAP S.A. Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń SOGECAP, Francja
21. Squarelife Insurance AG
22. UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
23. UNUM Życie TUiR S.A.
24. TUnŻ WARTA S.A.
25. VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
1. AEGON UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
/Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A. Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ ZRT (SPÓŁKA AKCYJNA) Z SIEDZIBĄ W BUDAPESZCIE, Węgry /
2. AGRO Ubezpieczenia TUW
3. TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
4. BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
/Oddział zakładu ubezpieczeń „BALCIA INSURANCE” SE, Łotwa/
5. CHUBB European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce,
/Oddział zakładu ubezpieczeń CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Francja /
6. COFACE S.A. Oddział w Polsce
/COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, Oddział zakładu ubezpieczeń COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) S.A./
7. COLONNADE Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce
/Oddział zakładu ubezpieczeń COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA), Luksemburg/
8. COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
9. CREDIT AGRICOLE TU S.A.
10. TUW-CUPRUM
11. STU ERGO HESTIA SA
12. TU EULER HERMES S.A.
13. TU EUROPA S.A.
14. Fortegra Europe Insurance Company Limited
15. GENERALI T.U. S.A.
16. TU INTER POLSKA S.A.
17. INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
18. KUKE S.A.
19. LINK4 TU S.A.
20. NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A.
21. PARTNER TUiR S.A.
22. PKO TU
23. PZU S.A.
24. SALTUS TUW
25. SANTANDER ALLIANZ TU S.A.
26. SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
27. SOGESSUR Societe Anonyme Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń SOGESSUR Societe Anonyme, Francja
28. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
29. UNIQA TU S.A.
30. TUiR WARTA S.A.
31. TUW Polski Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
32. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
33. WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group

Do pobrania: