• cel kredytu: remont domu, refundacja wydatków remontowych, spłata kredytu na cele mieszkaniowe
  • kwota kredytu: od 5 000 PLN do 50 000 PLN
  • okres spłaty: do 5 lat
  • raty równe lub malejące

Przykład reprezentatywny kredytu REMONT:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12.17%, przy założeniu że całkowita kwota kredytu wynosi 25 000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 32 846.36 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10.56%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 3 M (obliczonej, jako średnia arytmetyczna z IV kwartału roku poprzedzającego okres jej obowiązywania i wynosi 5.76%), powiększonej o marżę 4.8 p.p., całkowity koszt kredytu wynosi 7 846.36  zł (w tym: opłata przygotowawcza 50 zł, prowizja w wysokości 2%, tj. 500 zł, oraz odsetki w wysokości 7 296.36 zł), kredyt spłacany w 60 równych ratach (59 rat w wysokości 538 zł, 1 rata wyrównująca w wysokości 554.36 zł). 

Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024r.

Pliki do pobrania: