• kredyt krótkoterminowy (do 1 roku) o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu, powoduje iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie
  • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej
  • wysokość kredytu zależy od obrotów i sald na rachunku bieżącym
  • kredyt przeznaczony dla Klientów, którzy posiadają lub założą (przed podpisaniem umowy kredytu) rachunek bieżący w naszym Banku