• na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy
  • kredyt krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (do 3 lat)
  • spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych