Rachunek walutowy umożliwia:

  • rachunki walutowe dostępne są w czterech walutach: EUR, USD, GBP, CHF,
  • obsługa gotówkowa prowadzona jest dla walut: EUR i USD,
  • wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej:
    • w walucie rachunku;
    • w innej walucie wymienialnej, w której Bank prowadzi rachunki;
    • w złotych.

Skontaktuj się z nami:

Informacja pod nr telefonu:

+48 788 292 629

Pliki do pobrania: