Oprocentowanie: stałe zmienne
I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
1 ROR 0,01%
2 ROR Ekstra 0,01%
3 ROR Student 0,01%
4 ROR Junior 1,00%
5 ROR Senior 0,01%
6 BS Konto-Z 0,00%
7 PRP 0,01%
8 Rachunek walutowy (w EURO, USD, GBP, CHF) 0,00%
II Lokaty terminowe STANDARD PLUS
1 3 – miesięczne 2,90%
2 6 – miesięczne 3,10%
3 12 – miesięczne 3,40%
III Lokaty terminowe Skarbonka
1 12 miesięczna 3,40%
IV Lokaty terminowe Dopłata Plus
1 6 miesięczna 3,00%
2 12 miesięczna 3,30%
V Lokaty terminowe SUKCES – kwartalna kapitalizacja od 30 000 zł
1 12 miesięczna 3,50%
VI Lokata Systematycznego Oszczędzania
1 12 miesięczna 3,40%
2 24 miesięczna 3,50%
VII Lokata Negocjowana od 100 000 zł zgodnie z decyzją Zarządu
Oprocentowanie: stałe zmienne
I Kredyty gotówkowe:
I A Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA
1 – z terminem spłaty do 24 m-cy 10,00%
I B Kredyt BEPIECZNA GOTÓWKA PLUS
1 – z terminem spłaty powyżej 24 m-cy do 60 m-cy WIBOR 3 M + 5,50 p.p.
2 – z terminem spłaty do 120 m-cy WIBOR 3 M + 6,00 p.p.
I C Kredyty okolicznościowe wg uchwał
I D Kredyty dla posiadaczy ROR
1 – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 12,00%
I E Kredyt EKOLOGICZNY WIBOR 3M + 4,00 p.p.
WIBOR 3M + 1,00 p.p. (od 20.03 do 30.06.2023 r.)
II Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne:
II A Kredyt „Remont”
1 do 24 miesięcy WIBOR 3 M + 4,30 p.p.
2 powyżej 24 m-cy do 60 m-cy WIBOR 3 M + 4,80 p.p
II B Kredyt „Mój Dom”
  do 40% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 6,50%1)
Zarządz. Prezesa2)
WIBOR 3M + 1,00 p.p.
  41-60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 6,50%1)
Zarządz. Prezesa2)
WIBOR 3M + 1,20 p.p
  61-80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 6,50%1)
Zarządz. Prezesa2)
WIBOR 3M + 1,50 p.p.
II C Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
  do 40% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 7,50%1)
Zarządz. Prezesa2)
WIBOR 3M + 2,30 p.p.
  41-60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 7,50%1)
Zarządz. Prezesa2)
WIBOR 3M + 2,50 p.p.
III Kredyty pozostałe:
1 – kredyt obrotowy rolniczy „nawozowy” 12,00%
IV Zadłużenie przeterminowane: dwukrotność odsetek ustawowych za
opóźnienie w stosunku rocznym

1) Oprocentowanie stałe w okresie 60 m-cy dla kredytów udzielanych i aneksowanych od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
2) Oprocentowanie stałe w okresie 60 m-cy dla kredytów udzielanych i aneksowanych od 01.01.2024 r. ustalane zgodnie z Uchwałą Nr 90/Z/23 Zarządu Banku z dnia 28.12.2023 r. i publikowane Zarządzeniem Prezesa.

Oprocentowanie: stałe zmienne
I Rachunki bieżące i pomocnicze
1 Bieżący lub pomocniczy 0,01%
2 Dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 0,01%
3 Rachunek walutowy (w EURO, USD, GBP, CHF) 0,00%
II Lokaty terminowe STANDARD PLUS
1 3 – miesięczne 2,90%
2 6 – miesięczne 3,10%
3 12 – miesięczne 3,40%
III Lokaty krótkoterminowe MIG (do 7 dni) 1,00%
IV Lokaty Krótkoterminowe MIG PLUS ( od 8 do 30 dni) 1,20%
V Lokata Negocjowana od 200 000 zł zgodnie z decyzją Zarządu
1 Kredyty z terminem spłaty do 12 miesięcy średni WIBOR 1M + marża
2 Kredyty z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy średni WIBOR 3M + marża
3 Zadłużenie przeterminowane dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym
1 Zadłużenie przeterminowane dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym

Do pobrania: