2-miesięczna 0,01%
3-miesięczna 0,02%
6-miesięczna 0,03%
9-miesięczna 0,05%
12-miesięczna 0,10%

Chcesz bezpiecznie ulokować swoje oszczędności? Możemy zaproponować elastyczne produkty depozytowe dla Twojej działalności rolniczej. Zróżnicowane terminy, od 1 do 365 dni, możliwość negocjacji oprocentowania.

Depozyty zgromadzone w naszym banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.