Kredyt hipoteczny:

 • finansujemy do 80% wartości inwestycji;
 • okres spłaty do 30 lat
 • raty równe lub malejące
 • karencja w spłacie – do 24 miesięcy
 • brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku
 • szybka decyzja kredytowa
 • oprocentowanie zmienne lub okresowo-stałe

Cel kredytu:

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, wykończenie domu lub mieszkania
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • zakup do nieruchomości mieszkalnej
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • spłata innego kredytu mieszkaniowego

Przykład reprezentatywny Mój Dom:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7.43% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7.05% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5.85 %) i marży Banku w wysokości 1.2%. Równe raty miesięczne: 299 rat w wys. 1 421 PLN i 1 rata wyrównująca w wys. 1 081.32 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 228 279.32 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 225 960.32 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000 PLN, opłata przygotowawcza 100 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 428 279.32 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na dzień 09.01.2024r.

Pliki do pobrania: