Ubezpieczenie Życie Komfort to ubezpieczenie na życie, które zapewnia spokój o finansową przyszłość Twojej rodziny. Masz pewność, że jeśli Ciebie zabraknie, Twój zaciągnięty kredyt konsumencki lub hipoteczny zostanie spłacony. Ponadto Generali wypłaci świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy też trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w razie rozszerzenia ochrony.

  • zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń
  • elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb
  • atrakcyjna składka – ochrona już od 20 zł
  • produkt skierowany do szerokiego grona kredytobiorców