Życie Komfort to zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Kredyt to szansa na realizację marzeń, a jednocześnie zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby jego spłata obciążyła Twoich bliskich. Jeśli nie jesteś kredytobiorcą, a chcesz zawrzeć polisę na życie – to ubezpieczenie też jest dla Ciebie. Wypłacamy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

  • zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń
  • elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb
  • atrakcyjna składka – ochrona już od 20 zł
  • produkt skierowany do szerokiego grona kredytobiorców

Więcej informacji: otwórz