Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Agata Czerniakowska Prezes Zarządu
Janusz Cisek Członek Zarządu
Iwona Krzyżak Członek Zarządu

Radę Nadzorczą stanowią:

Barbara Sowa Przewodnicząca
Paweł Suszek Z-ca Przewodniczącej
Stanisław Panek Sekretarz Rady

Członkowie:

Krzysztof Zakielarz
Tomasz Dziurzyński
Aleksandra Brudniak