Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Agata Czerniakowska Prezes Zarządu
Janusz Cisek Członek Zarządu
Iwona Krzyżak Członek Zarządu

Radę Nadzorczą stanowią:

Barbara Brudniak Przewodnicząca
Grzegorz Frączek Z-ca Przewodniczącej
Barbara Sowa Sekretarz Rady

Członkowie:

Józef Rogowski
Jan Rogowski
Krzysztof Zakielarz