Generali Firma – prowadzenie firmy to ciągłe wyzwania i ryzyko. Jej bezpieczeństwo finansowe może być zagrożone przez pożar, zalanie, kradzież, czy inne zdarzenie losowe, których nie potrafisz obecnie określić. Nie pozwól się zaskoczyć – z odpowiednią polisą nie musisz obawiać się przykrych niespodzianek losu.

  • 3 warianty – Basic, Standard, Premium – w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ochrona sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych
  • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody do 20 000 zł
  • możliwość ochrony przed kradzieżą gotówki w kasetce lub kasie do 5 000 zł

Więcej informacji: otwórz