• na dowolny cel
  • zabezpieczenie – hipoteka na nieruchomości
  • maksymalna kwota kredytu – do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
  • okres spłaty do 15 lat
  • karencja w spłacie – do 6 miesięcy
  • raty równe lub malejące
  • brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku
  • szybka decyzja kredytowa

Przykład reprezentatywny Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6.31% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 50 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 40% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 5.43 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M –  0.23 %) i marży Banku w wysokości 5.2%. Równa rata miesięczna: 540.95 PLN, łączna liczba rat: 120.  Całkowity koszt kredytu 16 483.63 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 14 914.63 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2.5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  1 250 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych 19 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 66 483.63 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na dzień 20.11.2020r.

Pliki do pobrania: