• na dowolny cel
  • zabezpieczenie – hipoteka na nieruchomości
  • maksymalna kwota kredytu – do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
  • okres spłaty do 15 lat
  • karencja w spłacie – do 6 miesięcy
  • raty równe lub malejące
  • brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku
  • szybka decyzja kredytowa
  • oprocentowanie zmienne lub okresowo-stałe

Przykład reprezentatywny Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9.03% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 80 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 8.35 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M –  5.85 %) i marży Banku w wysokości 2.5 p.p. Równe raty miesięczne: 179 rat w wys. 781 PLN i 1 rata wyrównująca w wys. 803.40 PLN, łączna liczba rat: 180.  Całkowity koszt kredytu 62 121.40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 60 602.40 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1.5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca:  1 200 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych 19 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 142 121.40 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na dzień 09.01.2024r.

Pliki do pobrania: