Karta VISA Business Debetowa umożliwia dostęp do środków finansowych w dowolnym miejscu i o każdej porze. Jest to karta międzynarodowa, dzięki której, w kraju i za granicą dokonasz:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi
 • płatności na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
 • wpłaty gotówki w bankomatach z funkcją wpłatomatu
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę
 • sprawdzenia salda dostępnych środków na rachunku bankowym
 • zmiany kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę
 • awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą

Utratę karty zgłoś niezwłocznie w jeden z niżej podanych sposobów:

 1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 50
 2. osobiście w placówce Banku
 3. za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
 4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828

Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

 • Pojedyncza transakcja internetowa – 100 PLN
 • Suma transakcji internetowych – 400 PLN
 • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych – 5