Obowiązujące stawki WIBOR

Czerwiec 2024

Średni WIBOR 1 M 5,86
Średni WIBOR 3 M 5,85
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2024 r. 5,86
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. 5,76
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. 6,54


Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych.

Stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie gpwbenchmark.pl.


Pliki do pobrania:


Archiwum stawek WIBOR

Średni WIBOR 1 M 5,84
Średni WIBOR 3 M 5,86
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2024 r. 5,86
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. 5,76
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. 6,54
Średni WIBOR 1 M 5,85
Średni WIBOR 3 M 5,86
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2024 r. 5,86
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. 5,76
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. 6,54
Średni WIBOR 1 M 5,83
Średni WIBOR 3 M 5,86
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2024 r. 5,85
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. 5,76
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r.  
Średni WIBOR 1 M 5,85
Średni WIBOR 3 M 5,87
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2024 r. 5,85
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. 5,76
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. 6,54
Średni WIBOR 1 M 5,83
Średni WIBOR 3 M 5,85
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2024 r. 5,85
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2024 r. 5,76
Roczna stawka WIBOR 12m z 2023 r. 6,54