Stawki WIBOR obowiązujące w poszczególnych miesiącach roku

Średni WIBOR 1 M 5,81
Średni WIBOR 3 M 5,77
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w IV kwartale 2023 r. 5,99
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 5,87
Średni WIBOR 3 M 5,68
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w IV kwartale 2023 r. 5,99
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,27
Średni WIBOR 3 M 5,99
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w IV kwartale 2023 r. 5,99
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,81
Średni WIBOR 3 M 6,69
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2023 r. 6,90
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,86
Średni WIBOR 3 M 6,81
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2023 r. 6,90
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,85
Średni WIBOR 3 M 6,90
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kwartale 2023 r. 6,90
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,85
Średni WIBOR 3 M 6,90
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2023 r. 6,92
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,86
Średni WIBOR 3 M 6,90
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w II kwartale 2023 r. 6,92
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,86
Średni WIBOR 3 M 6,92
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2023 r. 6,92
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,89
Średni WIBOR 3 M 6,93
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2023 r. 7,11
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,90
Średni WIBOR 3 M 6,95
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2023 r. 7,11
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41
Średni WIBOR 1 M 6,90
Średni WIBOR 3 M 6,95
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w I kwartale 2023 r. 7,11
Kwartalna stawka WIBOR 3 M obowiązująca w 2023 r. 7,29
Roczna stawka WIBOR 12m z 2022 r. 6,41